mahoua-kattan.com
menu
Mahoua: mijn lieve vader, die mij geleerd heeft om te doen wat ik kan...
Kàttan: energie, kracht, het vermogen om iets te doen...
from a little girl to ...

Energie

Eén van Mahoua Kàttan's objectieven is de creatie van een thermo solaire elektriciteitscentrale in Touba en in Darou Mousty (of in een andere Senegalese regio, naargelang de locale behoeftes), om deze regio's van groene stroom te voorzien.

Waarom thermo solaire elektriciteitscentrales?

NOOR I

Het aantal uren zonlicht per dag in deze regio is ruim voldoende, zelfs tijdens het regenseizoen.

sun

In tegenstelling tot fotovoltaïsche zonnepanelen die rechtstreeks elektriciteit produceren, generen thermodynamische zonne-energiesystemen hitte. De verhitte vloeistoffen hebben een zekere thermische inertie (capaciteit om warmte op te slaan) waardoor de thermodynamische stroomproductie minder haperend wordt dan de fotovoltaïsche productie. Bovendien kunnen systemen met dynamische warmte-opslag gemakkelijk geïintegreerd worden met andere systemen, en is het ook mogelijk om nog enkele uren stroom op te wekken nàdat de zonnestralen verdwenen zijn.

Deze centrales produceren geen directe afval noch enig broeikasgas.
Ook de productie van de materialen die nodig zijn om dit soort energiecentrale te bouwen is minder polluerend dan de productie van zonnepanelen.

Touba

Tegelijkertijd zou deze stroom kunnen bijdragen aan de creatie van een kunstmeer om regenwater te verzamelen en de gevolgen van de overstromingen tijdens het regenseizoen te verminderen. Later kan het water gebruikt worden om akkers te irrigeren tijdens het droge seizoen. Te onderzoeken welke (combinatie van) middelen het meest efficient zijn in termen van implementatie- en onderhoudskosten en productiviteit: riolering, kunstmeren, pompen, ...

Minder overstromingen in de steden zal ervoor zorgen dat de gezondheidsrisico's dalen, de economische activiteiten minder vertragen, er minder stroompannes optreden, en zal de netheid verbeteren (dit laatste in combinatie met afvalsortering en de reductie van plastic).

Talrijke projecten te definiëren

Het huidige aanzicht van Dakar ...

op

... en andere Senegalese steden is niet mooi. Stapels vuil, rommel, plastic zakken, huishoudelijk afval vormen het straatbeeld op de meeste plekken ... ondanks de inspanningen van de overheid om de inwoners een gepaste en gezonde leefruimte te bieden.

Ik was geschokt door de enorme hoeveelheid plastic zakjes en flessen die de straten en de stranden vervuilen. Twintig jaar geleden was dat anders: wij gingen naar de markt met een kalebas of een emmer.

Afvalverwerking zou kunnen verbeterd worden door te sorteren, en door bijvoorbeeld groentenresten te scheiden van (bio)chemische troep.

Weg met plastic zakken, lang leve ...

Die zakjes, die je slechts één keer gebruikt, gedurende pakweg een half uurtje, vullen de straten, de wegbermen, de stranden (zie wikipedia).

Door voor een beter (duurzamer) recipient te kiezen, zou plastic afval kunnen verminderd worden met zo'n 2kg per jaar per inwoner. Enkel en alleen al voor Senegal zou dat een vermindering van 12.000 ton betekenen, of een kolonne van meerdere honderden grote vrachtwagens.

Zorg ervoor dat je over een herbruikbaar recipient beschikt, en weiger de plastic zakken die je aan de kassa aangereikt worden en die zò eindigen:

een

De alternatieven

Als hulp bij het aanleren van de juiste handelingen met betrekking tot netheid en afvalsortering, zal Mahoua Kàttan u begeleiden via

Scholen

Leer de kinderen hoe ze afval kunnen sorteren! Optimaliseer de sortering op school! Dat zijn de uitdagingen voor een solide en blijvende implementatie.

Alle Senegalese scholen zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de activiteiten waarin alle acteurs zoveel mogelijk zullen betrokken worden. Wat we aanbieden is een richtinggevende begeleiding in optimaal afval beheer:

Inwoners en organisaties

Hoe kunnen we de netheid van openbare ruimtes verbeteren?
Hoe kan afvalsortering helpen om deze doelstelling te realiseren? Hoe begin je eraan?
Vuilnisbelt

Winkeliers

Vandaag verdelen zowat alle handelaars plastic zakjes, en gebeurt er geen sensibilizering op hun niveau. En afvalemmers met mogelijkheid tot sorteren ontbreken in de straten van Dakar (net zoals in om 't even welke andere Senegalese stad).

Met ons initiatief willen we jullie helpen om een manier te vinden om het gebruik van plastic tasjes te verminderen.

Reageer nù voor het te laat is